امروز: دوشنبه 12 خرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

پایان نامه بانک اطلاعاتی

پایان نامه بانک اطلاعاتی دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 325 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1139 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

پایان نامه بانک اطلاعاتی دادِگان (پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامـانمند گـفته می‌شود این پایگاه‌های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و قابل دسترسـی باشند ذخیــــره می‌شوند البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌هـای دیگری مانند ذخیره‌ســازی ساد

قیمت فایل فقط 2,600 تومان

خرید

بخش 1 : مقدمه

1-1 مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی

دادِگان (پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامـانمند گـفته می‌شود. این پایگاه‌های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و قابل دسترسـی باشند ذخیــــره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌هـای دیگری مانند ذخیره‌ســازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. مسئله‌ای که ذخیره‌سازی داده‌هـا در دادگــان را موثر می‌ســازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌هااست.


پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌‌گیرد ،اما کاربر وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکـی برای پایگاه داده می‌‌باشـد. در این نوشـتار به کاربرد های تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌‌شود.

یک تعریف ممکـن این اسـت کـه: پایگـاه داده مجموعـه‌ای از رکورد هـای ذخیره شـده در رایـانه بـا یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه‌ای است که می‌‌تواند به سوالات کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولا به صـورت مجموعه‌ای از اجـزای داده‌ای یا رویداد هـا سازماندهـی مـی‌‌گردد. بخش های بازیابی شده در هر پرسش به اطلاعاتی تبدیل می‌‌شود که برای اتخاذ یک تصمیـم کاربرد دارد. برنامـه رایانه‌ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه‌های داده‌ای استفاده می‌‌شود را مدیـر سیستم پایگاه داده‌ای یا به اختصار (DBMS) می‌‌نامیم. خصوصیات و طراحی سیستم های پایگاه داده‌ای در علم اطلاعات مطالعه می‌‌شود.


مفهوم اصلی پایگاه داده این است که پایگاه داده مجموعه‌ای از رکورد ها یا تکه هایی از یک شناخت است.نوعا در یک پایگـاه داده توصیـف ساخـت یافته‌ای برای موجـودیت هـای نگـه داری شده در پایـگاه داده وجود دارد: این توصیف با یک الگو یا مدل شناخته می‌‌شود. مدل توصیفی، اشیا پایگاه‌های داده و ارتباط بین آنها را نشـان می‌‌دهد. روش های متفاوتی برای سازماندهی این مدل ها وجود دارد که به آنها مدل های پایگـاه داده گوییم. پرکاربرد‌ترین مدلی که امروزه بسیار استفاده می‌‌شود، مدل رابطه‌ای است که به طـور عـام به صورت زیر تعریف می‌‌شود: نمایش تمام اطلاعاتی که به فرم جداول مرتبط که هریک از سطـر ها و ستونـها تشکیـل شده است (تعریف حقیقی آن در علم ریاضیات برسی می‌‌شود). در این مدل وابستگی ها بـه کمـک مقادیر مشترک در بیش از یک جدول نشان داده می‌‌شود. مدل های دیگری مثل مدل سلسلـه مراتب و مدل شبکه‌ای به طور صریح تری ارتباط ها را نشان می‌‌دهند.
در مباحث تخصصی تر اصتلاح دادگان یا پایگاه داده به صورت مجموعـه‌ای از رکـورد هـای مرتبط با هم تعریف می‌‌شود. بسیاری از حرفه‌ای ها مجموعه‌ای از داده هایی با خصوصیات یکسان به منظـور ایجـاد یک پایگاه داده‌ای یکتا استفاده می‌‌کنند.

معمولا DBMS ها بر اساس مدل هایی که استفاده می‌‌کنند تقسیم بنـدی می‌‌شونـد: ارتباطی،شی گـرا، شبکـه‌ای و امثال آن. مدل هـای داده‌ای به تعیین زبانهای دسترسـی بـه پایگاه‌های داده علاقه مند هستند. بخش قابل توجهی از مهندسـی DBMS مستقـل از مـدل های می‌‌باشد و به فـاکتور هایی همچون اجرا، همزمانی،جامعیت و بازیافت از خطاهای سخت افزاری وابسطه است.در این سطح تفاوت های بسیاری بین محصولات وجود دارد.

موارد زیر به صورت خلاصه شرح داده می شود:
2-1 تاریخچه پایگاه داده
3-1 انواع دادگان ها
4-1  مدل های پایگاه داده
1-4-1  مدل تخت
2-4-1  مدل شبکه ای(Network)
3-4-1  مدل رابطه ای
4-4-1  پایگاه داده‌های چند بعدی
5-4-1  پایگاه داده‌های شیء
5-1 ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها
6-1 فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان

2-1 تاریخچه پایگاه داده

اولیـن کاربردهـای اصطـلاح پایـگـاه داده بـه June 1963 بـاز مـی‌گردد، یعنـی زمـانی کــه شرکـت System Development Corporation مسئولیـت اجـرایـی یـک طـرح به نـام "توسعه و مدیریت محاسباتی یک پایگاه داده‌ای مرکزی" را بر عهده گرفت. پایگاه داده به عنوان یک واژه واحد در اوایل دهـه 70 در اروپا و در اواخر دهه 70 در خبر نامه‌های معتبر آمریکایی به کار رفـت.(بانـک داده‌ای یا Databank در اوایـل سـال 1966 در روزنامه واشنگتن کار رفت).

تصویر:اولین سیستم مدیریت پایگاه داده در دهه 60 گسترش یافت. از پیشگامـان این شاخه چارلز باخمن می‌‌باشد. مقالات باخمـن ایـن را نشـان داد که فرضیـات او کاربرد بسیار موثرتری برای دسترسی به وسایل ذخیره سازی را مهیـا می‌‌کنـد. در آن زمانهـا پردازش داده بر پایـه کـارت های منگنه و نوار هـای مغناطیسی بود که پردازش سری اطلاعات را مهیا می‌‌کند. دو نوع مدل داده‌ای در آن زمانهـا ایـجاد شـد:CODASYL موجب توسـعه مدل شبکه‌ای شدکه ریشه در نظریات باخـمن داشت و مدل سلسله مراتبی که توسط North American Rockwell ایجاد شد و بعدا با اقباس از آن شرکت IBM محصولIMS را تولید نمود.


مدل رابطـه‌ای توسـط E. F. Codd در سـال 1970 ارائه شد.او مدل های موجود را مـورد انتقاد قرار می‌‌داد. برای مدتـی نسبتا طـولانـی این مدل در مجـامع علـمی مـورد تایید بود. اولیـن محصـول موفق برای میکرو کامپیوتر ها dBASE بودکـه برای سیستـم عامـل هـایCP/M و PC-DOS/MS-DOS ساختـه شـد. در جـریان سال 1980 پژوهـش بر روی مـدل توزیع شده (distributed database) و ماشین های دادگانی (database machines) متمرکـز شد، امـا تاثیر کمـی بر بازار گـذاشت. در سال 1990 توجهات به طرف مدل شی گرا(object-oriented databases) جلـب شـد. این مـدل جـهت کنترل داده‌هـای مرکب لازم بود و به سادگی بر روی پایگاه داده‌های خاص، مهندسی داده(شامل مهندسی نرم افزار منابع) و داده‌های چند رسانه‌ای کار می‌‌کرد.

در سال 2000 نوآوری تـازه‌ای رخ داد و دادگـان اکس‌ام‌ال (XML) به وجـود آمد. هـدف ایـن مـدل از بین بردن تفاوت بین مستندات و داده هـا اسـت و کمـک می‌‌کند که منابع اطلاعاتی چه ساخت یافته باشند یا نه در کنار هم قرار گیرند

3-1 انواع دادگان ها
دادگان‌ها از نظر ساختار مفهومی و شیوه‌ای رفتار با داده‌ها بر دو نوع هستند :
1.دادگان رابطه‌ای
2.دادگان شی‌گرا

4-1  مدل های پایگاه داده
شگـرد هـای مختلفـی برای مدل های داده‌ای وجود دارد. بیشتر سیستم های پایگاه داده‌ای هر چند که طور معمول بیشتر از یک مـدل را مورد حمایت قرار می‌‌دهند، حول یک مدل مشخص ایجاد شده اند. برای هر یک از الگوهای های منطقی (logical model) اجـراهای فیزیکی مختلفی قابل پیاده شدن است و سطوح کنترل مختلفی در انطباق فیزیکی برای کاربران محیا می‌‌کند. یک انتخـاب مـناسب تـاثیر مـثری بر اجرا دارد.مثـالی از موارد الگوی رابطه‌ای (relational model) است: همـه رویـدادهای مهـم در مـدل رابطـه‌ای امکان ایجاد نمایه‌هایی که دسترسی سریع به سطرها در جدول را می‌‌دهد،فراهم می‌‌شود.

یک مـدل داده‌ای تنهـا شیـوه سـاختمان بـندی داده ها نیست بلکه معمولا به صورت مجموعه‌ای از عملیات ها که می‌‌توانـد روی داده هـا اجـرا شـود تعریـف مـی‌‌شوند. برای مثـال در مـدل رابطـه‌ای عملیـاتی هـمچون گـزینش (selection)، طرح ریزی (projection) و اتصال (join) تعریف می‌‌گردد.

1-4-1 مدل تخت
مدل تخت یا جدولی (flat (or table) model ) تشـکیل شده اسـت از یـک آرایـه دو بعدی با عناصر داده‌ای که همه اجزای یک ستون به صورت داده‌های مشابه فرض می‌‌شود و هـمه عناصـر یک سطـر با هم در ارتباط هستند. برای نمونه در ستون هایی که برای نام کـاربـری و رمـز عبور در جـزئی از سیستم های پایگاه داده‌ای امنیتی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد هر سطر شـامل رمـز عبـوری اسـت که مخصوص یک کاربر خاص است. ستون های جدول که با آن در ارتباط هستند به صورت داده کاراکتری، اطـلاعات زمانـی، عـدد صـحیح یـا اعداد ممیز شناور تعریف می‌‌شوند. این مدل پایه برنامه‌های محاسباتی(spreadsheet) است.

پایـگاه داده هـا با فایـل هـای تـخت به سـادگی توسط فایل های متنی تعریف می‌‌شوند. هر رکورد یک خط است و فیلد ها به کمک جدا کننده هایی از هم مجزا می‌‌شوند. فرضا به مثال زیر دقت کنید:
id name team
1 Amy Blues
2 Bob Reds
3 Chuck Blues
4 Dick Blues
5 Ethel Reds
6 Fred Blues
7 Gilly Blues
8 Hank Reds
داده‌های هر ستون مشابه هـم اسـت ما بـه این ستونهـا فیلـد ها (fields) گوییم. و هر خط را غیر از خط اول یک رکـورد(record) مـی‌‌نامیم. خـط اول را که برخـی پـایگاه‌هـای داده‌ای آنرا ندارند رکورد برچسب(field labels) گوییم. هر مقدار داده‌ای اندازه خاص خود را دارد که اگـر به آن اندازه نـرسـد مـی‌‌توان از کاراکنر فاصله برای این منظور استفاده کرد اما این مسئله مخصوصا زمانی که بخواهیـم اطلاعـات را بـر روی کـارت های منگنه قرار دهیم مشکل ساز خواهد شد. امروزه معمولا از نویسه TAB برای جـداسـازی فیلـد ها و کـاراکتر خـط بعد برای رکورد بعدی استفاده می‌‌کنیم. البته شیوه‌های دیگری هم وجود دارد مثلا به مثال زیر دقت کنید:
"1","Amy","Blues"
"2","Bob","Reds"
"3","Chuck","Blues"
"4","Dick","Blues"
"5","Ethel","Reds"
"6","Fred","Blues"
"7","Gilly","Blues"
"8","Hank","Reds"
این مثال از جدا کننده کاما استفاده می‌‌کند.در این نوع مدل تنها قابلیت حذف،اضافه،دیدن و ویرایش وجود دارد که ممکن است کافی نباشد.Microsoft Excel این مدل را پیاده سازی می‌کند.

2-4-1 مدل شبکه ای(Network)
در سال 1969 و در کنفرانس زبانهای سیستم هـای داده‌ای (CODASYL) توسطCharles Bachman ارائه شد. در سال 1971 مجددا مطـرح شـد و اسـاس کار پایگاه داده‌ای قرار گرفت و در اوایل دهه 80 با ثبت آن درسازمان بین المللی استانداردهای جهانی یا ISO به اوج رسید.

مدل شبکه‌ای (database model) بر پایه دو سازه مهم یعنی مجموعه ها و رکورد ها ساخته می‌‌شود و برخلاف روش سلسله مراتبی که از درخت استفاده می‌‌کند، گـراف را به کار می‌‌گیرد. مزیت این روش بر سلسله مراتبی این است که مدل های ارتباطی طبیعی بیشتری را بین موجـودیت هـا فراهـم می‌‌کند. الی رغم این مزیت ها به دو دلیل اساسی این مدل با شکست مواجه شد: اول اینکه شرکت IBM بـا تولید محصـولات IMS و DL/I که بر پایه مدل سلسله مراتبی است این مدل را نادیده گرفت. دوم اینکه سرانجام مدل رابطه‌ای (relational model) جای آن را گرفت چون سطح بالاتر و واضح تر بود. تا اوایل دهـه 80 بـه علـت کـارایی رابـط هـای سطح پایین مدل سلسله مراتبی و شبکه‌ای پیشنهاد می‌‌شد که بسیاری از نیاز های آن زمان را برطـرف می‌‌کـرد. اما با سـریعتر شـدن سخت افزار به علت قابلیت انعطاف و سودمندی بیشتر سیستم های رابطه‌ای به پیروزی رسیدند.

رکورد ها در این مدل شامل فیلد هایی است (ممکـن اسـت همچـون زبـان کوبول (COBOL) به صورت سلسله مراتب اولویتی باشد). مجموعه ها با ارتباط یـک بـه چنـد بیـن رکورد ها تعریف می‌‌شود:یـک مالک و چند عضو عملیات های مدل شبکه‌ای از نوع هدایت کننده است: یک برنامه در موقعیت جـاری خـود باقـی می‌‌ماند و از یک رکورد به رکورد دیگر می‌‌رود هر گاه که ارتباطی بین آنها وجود داشته باشد. معمولا از اشاره‌گرها(pointers) برای آدرس دهی مستقیم به یک رکورد در دیسک استفاده می‌‌شود. با این تکنیـک کارایـی بـازیابی اضـافه مـی‌‌شـود هر چند در نمایش ظاهری این مدل ضروری نیست .


3-4-1 مدل رابطه ای
مدل رابطـه ای (relational model) در یـک مقـاله تحصیلـی توسـط E. F. Codd در سـال 1970 ارائه گشت. این مدل یک مدل ریاضیاتی است که با مفاهیمی چون مستندات منطقی (predicate logic) و تئوری مجموعه ها (set theory) در ارتباط اسـت. محصـولاتی همچون اینگرس،اراکل، DB2 وسرور اس‌کیوال (SQL Server) بر این پایه ایجاد شده است. ساختار داده ها در این محصولات به صورت جدول است با این تفاوت که می‌‌تواند چند سطر داشته باشد.به عبـارت دیگر دارای جداول چـند گانه است که به طور صریح ارتباطات بین آنها بیان نمی‌شود و در عوض کلید هایی به منظور تطبیق سطر ها در جداول مختلف استفاده می‌‌شود. به عنوان مثال جدول کارمندان ممکن است ستونی به نام "موقعیت" داشته باشد که کلید جدول موقعیت را با هم تطبیق می‌‌دهد.

4-4-1 پایگاه داده‌های چند بعدی
پایگاه داده‌هـای رابطـه‌ای توانسـت به سرعت بازار را تسخیر كند، هرچند كارهایی نیز وجود داشت  كه این پایگاه داده‌ها نمی‌توانست به خوبی انجام دهد. به ویژه به كارگیری كلیدها در چند ركورد مرتبط به هم و د ر چند پایگـاه داده مشترك، كندی سیستم را موجب می‌شد. برای نمونه برای یافتن نشانی كاربری با نام دیویـد، سیستـم رابطه‌ای باید نام وی را در جدول كاربر جستجو كند و كلید اصـلی (primary key ) را بیابد و سپس در جدول نشانـی‌ها، دنبال آن كلید بگردد. اگر چه این وضعیت از نظر كاربر، فقط یـك عملیـات محسوب، امـا به جستجـو درجـداول نیازمند است كه این كار پیچیده و زمان بر خواهد بود. راه كار ایـن مشكـل ایـن اسـت كـه پایگاه داده‌ها اطلاعات صریح درباره ارتباط بین داده‌ها را ذخیره نماید. مـی‌توان بـه جای یافتن نشانی دیوید با جستجو ی كلید در جدول نشانی، اشاره‌گر به داده‌ها را ذخـیره نمـود. در واقـع، اگـر ركـورد اصـلی، مالك داده باشد، در همان مكان فیزیكی ذخیره خواهد شد و از سوی دیگر سرعت دسترسی افزایش خواهد یافت.چنین سیستمـی را پایگـاه داده‌هـای چند بعدی می‌نامند. این سیستم در هنگامی كه از مجموعه داده‌های بزرگ استفاده می‌شود، بسیار سودمند خواهد بود. از آنجاییكه این سیستم برای مجموعه داده‌های بزرگ به كار می‌رود،هیچگاه در بازار به طور مستقیم عمومیت خواهد یافت.

5-4-1 پایگاه داده‌های شیء
اگر چه سیستم‌های چند بعدی نتوانستند بازار را تسخـیر نمـایند، امـا به توسعـه سیستم‌های شیء منجر شدند. این سیستم‌ها كه مبتنی بر ساختار و مفاهیم سیستم‌های چند بعدی هستند،بـه كاربر امكان می‌دهـند تـا اشیاء را به طور مستقیـم در پایگـاه داده‌هـا ذخیـره نمـاید. بدیـن ترتیب سـاختار برنامه نویسی شیء گرا (object oriented ) را می‌توان به طور مستقیم و بدون تبدیل نمودن به سایر فرمت‌ها، در پایگاه داده‌ها مورد استفاده قرار داد. این وضعیت به دلیل مفاهیم مالكیـت (ownership) در سیستـم چند بعدی، رخ می‌دهد. در برنامه شیء گرا (OO)، یك شیء خاص "مالك " سایر اشیاء در حافظـه اسـت، مثلا دیوید مالك نشانی خود می‌باشد. در صورتی كه مفهوم مالكیت در پایگاه داده‌های رابطه‌ای وجود ندارد.

5-1 ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها
پس از این مقدمه به توصـیف سیستـ مدیریت پایگاه داده‌ها می‌پردازیم. سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، مـجموعه‌ای پیچیده از برنامه‌های نرم‌افزاری است كه ذخیره سازی و بازیابی داده‌های (فیلدها، ركوردها و فایل‌ها) سازمان را در پایگاه داده‌ها، كنترل مـی‌كند. این سیستم، كنترل امنیت و صحت پایگاه داده‌ها را نیز بر عهده دارد. سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، درخواست‌هـای داده را از برنـامـه مـی‌پذیرد و به سیستم عامل دستور می‌دهد تا داده‌ها ی مناسب را انتقال دهد. هنگامی كه چنین سیستمی مورد استفـاده قـرار می‌گیرد، اگر نیازمندیهای اطلاعاتی سپازمانی تغییر یابد، سیستـم‌های اطلاعاتی نیز آسانتر تغییر خواهند یافت. سیستم مذكور از صحت پایگاه داده‌ها پشتیبانی می‌كند . بدین ترتیب كه اجازه نمی‌دهد بیش از یك كاربر در هر لحظه، یك ركورد را به روز رسانی كند . این سیستم ركوردهای تكراری را در خارج پایگاه داده‌ها نگاه می‌دارد. برای مثال ، هیچ دو مشترك با یك شمـاره مشتـری ، نمی‌توانند در پایگاه داده‌ها وارد شوند. این سیستم روشی برای ورود و بـه روز رسـانی تعامـلی پـایگـاه داده‌هـا فراهم می‌آورد. یك سیسـتم اطلاعـات كسـب و كـار از موضوعاتی نظیر (مشتریان، كارمندان، فروشندگان و غیره) و فعالیت‌هایی چون (سفارشات، پرداخت‌ها، خریدها و غیره) تشكیـل شـده اـست.

طراحی پایگاه داده‌ها، فرایند تصمیم گیری درباره نحوه سـازماندهی این داده‌ها در انواع ركوردها و برقراری ارتباط بیـن ركـوردهاست.سیستـم مـدیریت پـایگاه داده‌هـا می‌تواند ساختار داده‌ها و ارتباط آنها را در سازمان به طور اثر بخش نشان دهد. سه نوع مدل متداول سازمانی عبارتند از: سلسله مراتبی، شبكه‌ای و رابطه‌ای. یك سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها ممكن است یك، دو یا هر سه روش را فراهم آورد. سرورهای پایگاه داده‌ها ، كامپیوترهایی هستند كه پایگـاه داده‌هـای واقعـی را نگـاه مـی‌دارنـد و فقـط سیستـم مدیریــت پایگـاه داده‌هـا و نرم‌افزار مربـوطه را اجرا می‌كنند. معمولا این سرورها رایانه‌های چند پردازنده‌ای با آرایه‌های دیسك RAID برای ذخیره سازی می‌باشند.

6-1 فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان
معروف‌ترین این نرم‌افزارهای مدیریت دادگان‌ها می‌توان به چند نمونه زیر اشاره کرد:

1.Oracle
2.Microsoft SQL Server
3.MySQL
4.PostregSQL
5.DB2
6.Microsoft Access
که پروژه ای که در ادامـه مـورد بررسـی قرار می گیرد بـا استفـاده از بـانک اطلاعاتـی Microsoft Access تهیه شده است.

بخش 2: معرفی پروژه

1-2 عنوان پروژه:

بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس

آزمایشگـاه کنتـرل نیروگـاه طـوس وظـیفه تسـت ،تـعمیـر و نـگهداری  از تجهیزات کنترلی بکار رفته در قسمت های مختلـف نیروگـاه طـوس را به عـهده دارد؛ دردوره تعـیرات اساسی واحد های نیروگاه این آزمایشگاه وظیفه بررسی و تنظیم این تجهیزات را بر اسـاس جـزوات مدونی کـه نحـوه تنظیـم هرتجهیز را مشخص نموده است بر عهده دارد.

نحـوه عمـلکرد بدیـن صـورت است که هر دستگاهی دارای کد خاصـی است که تنظیم آن در جزوه دستورالعمل با توجه به کد آن مشخص شده است؛ که فرد باید با توجه به کد دستگاه در جزوه نحوه تنظیم آن را بیابد و مـورد استفاد قرار بدهد. طبیعتاً این روش دستیابی به اطلاعات تجهیزات را در طـی مدت تعمیرات اساسی کـند می کـند

و متعاقباً روند تعمیرات اساسی را با مشکل مواجه می سازد.

هدف از ایجاد بانک اطلاعات تجهیزات تسریع روند دسترسی به اطلاعات هر تجهیز می باشد.

2-2 مفاهیم اولیه بکار رفته در پروژه

1-2-2 تجهیز :

هر دستگاهی که در آزمایشگاه تست وبررسی و تنظیم میشود،یک تجهیز خاص است.

2-2-2 کد Aks :

 شماره مشخصه هر تجهیز که با توجه به آن اطلاعات مورد بازیابی قرار می گیرد.

3-2-2 لیست Mkb :

لیستـی کـه در آن تنظیمـات پیـش فرض هـر تجهیز آورده شده است و هر تجهیز با توجـه بـه شمـاره Aks خود دارای ردیف خاصی در لیست می باشد.

بخش3 : تحلیل ساختار بانک اطلاعاتی

در این بخش ساختار بانک اطلاعاتی از جمله : جداول، ارتباط بین آنها،فرمهای بکار رفته ،query های مورد

استفاده و کدهای Visual basic بکار رفته در بانک مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3 ساختار جداول:

1-1-3 جدول Grp

این جدول به منظور تعیین رده های تجهیز طراحی شده،از جمله این رده ها می توان از ترانسمیترها،سوئیچها و

نام برد.(شکل1-3)

شکل 1-3

Properties

  DateCreated:     2006/10/22 07:19:16 ق.ظ                         DefaultView: Datasheet

                                   NameMap:      Long binary data      OrderByOn:   False

  Orientation:            Left-to-Right              RecordCount:          5

  Updatable:              True

Columns

            Name                                                              Type                                           Size

            grpID                                                              Long Integer                               4

            grpname                                                         Text                                            50

Relationships

grpInstrument

grp Instrument

                           grpID                         1      ¥  groupID

                        صفات:                        Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes

                        نوع ارتباط:         One-To-Many

grpsubgrpname

grp subgrpname

                           grpID                         1      ¥  grp

                        صفات:                        Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes

                        نوع ارتباط:         One-To-Many

2-1-3 جدول Instrument

از این جدو.ل برای نگهداری مشخصات تجهیز استفاده می شود.(شکل 2-3)

شکل 2-3

Properties

  DateCreated:     2006/10/22 07:19:16 ق.ظ                         DefaultView: Datasheet

  NameMap:               Long binary data       OrderByOn:              True

  Orientation:            Left-to-Right              RecordCount:          17

  Updatable:              True

Columns

            Name                                                              Type                                           Size

            InsID                                                              Long Integer                               4

            groupID                                                          Long Integer                               4

            subgrpID                                                        Long Integer                               4

            Ins_name                                                       Text                                            50

            Aks_code                                                       Text                                            50

            tech_spcification                                           Memo                                             -

            local_code                                                      Text                                            50

            existance                                                        Long Integer                               4

            details                                                             Anchor                                           -

            offering_comp                                               Text                                            50

            filepath                                                           Text                                          250

Relationships

grpInstrument

grp Instrument

                           grpID                         1      ¥  groupID

                        صفات:                        Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes

                        نوع ارتباط:         One-To-Many

subgrpnameInstrument

subgrpname Instrument

                           subgrpID                   1      ¥  subgrpID

                        صفات:                        Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes

                        نوع ارتباط:         One-To-Many

3-1-3 جدول List

این جدول حاوی بخشی از اطلاعات لیست Mkb  برای هر تجهیز میباشد و هر تجهیز در این جدول دارای ردیف خاصی است.(شکل 3-3)

شکل 3-3

Properties

  DateCreated:     2006/10/23 08:34:35 ق.ظ                         DefaultView: Datasheet

  NameMap:               Long binary data       OrderByOn:              False

  Orientation:            Left-to-Right              RecordCount:          2316

  Updatable:              True

Columns

            Name                                                              Type                                           Size

     ردیف                                                                Text                                          255

     نام دستگاه                                                     Text                                          255

     مشخصات فنی                                               Text                                          255

     کاربرد                                                              Text                                          255

            AKS کد شناسائی                                        Text                                          255

     اندازه گیری باره                                              Text                                          255

     دامنه تنظیم                                                    Text                                          255

     نقطه تنظیم                                                     Text                                          255

     نوع دستگاه/شرکت سازنده                          Text                                          255

4-1-3 جدول  'Sheet1 (ELC

این جدول حاوی بخش دیگر از اطلاعات لیست Mkb  برای هر تجهیز میباشد و هر تجهیز در این جدول دارای ردیف خاصی است.(شکل 4-3)

شکل 4-3

Properties

  DateCreated:     2006/10/23 12:19:09 ب.ظ                         DefaultView: Datasheet

  NameMap:               Long binary data       OrderByOn:              False

  Orientation:            Left-to-Right              RecordCount:          864

  Updatable:              True

Columns

            Name                                                              Type                                          Size

     ردیف                                                                Double                                          8

     كُد ابزار                                                            Text                                          255

     محل كارت                                                       Text                                          255

     شماره كارت                                                    Text                                          255

     كاربرد كارت                                                     Text                                          255

     مقدار ورودی                                                    Text                                          255

     سیگنال ورودی                                               Text                                          255

     تریشولد ورودی                                               Text                                          255

     مقدار خروجی                                                 Text                                          255

     سیگنال خروجی                                             Text                                          255

     تریشولد خروجی                                            Text                                          255

5-1-3 جدول Subgrpname

این جدول به منظور تعییـن زیـر رده هـای تجهیـز طراحـی شده و بـرای هـر ردیف در جدول Grp زیر رده های خاصی  وجود دارد.(شکل 5-3)

شکل 5-3

Properties

  DateCreated:     2006/10/22 07:19:16 ق.ظ                         DefaultView: Datasheet

  NameMap:               Long binary data       OrderByOn:              False

  Orientation:            Left-to-Right              RecordCount:          7

  Updatable:              True

Columns

            Name                                                              Type                                           Size

            subgrpID                                                        Long Integer                               4

            grp                                                                  Long Integer                               4

            subgrpname                                                   Text                                            50

Relationships

subgrpnameInstrument

subgrpname Instrument

                           subgrpID                   1      ¥  subgrpID

                        صفات:                        Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes

                        نوع ارتباط:         One-To-Many

grpsubgrpname

grp subgrpname

                           grpID                         1      ¥  grp

                        صفات:                        Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes

                        نوع ارتباط:         One-To-Many

6-1-3 جدول tblDatabases

این جدول نام و مسیر بانک اطلاعاتی را جهت استفاده ماژول Backup نگهداری می کند.(شکل 6-3)

شکل 6-3

Properties

DateCreated: 2006/10/22 07:19:17 ق.ظ

  LastUpdated:    2006/10/22 11:45:16 ق.ظ                         OrderByOn:    False

  RecordCount:         14                                 Updatable:               True

Columns

            Name                                                              Type                                           Size

            DBId                                                               Long Integer                               4

            DatabaseName                                              Text                                            50

            FolderPath                                                     Text                                          255

7-1-3 جدول tblObjects

این جدول اطلاعاتی راجع عملیت پشتیبان گیری از جمله اجزایی که عملیات پشتیبان گیری از آنها انجام شده یا

اجزایی که باید از آنها پشتیبان گرفته شود و همچنین تاریخ آخرین عملیات را نگهداری میکند.(شکل 7-3)

شکل 7-3

Properties

DateCreated: 2006/10/22 07:19:17 ق.ظ

  LastUpdated:    2006/10/22 11:45:16 ق.ظ                         OrderByOn:    False

  RecordCount:         1703                            Updatable:               True

Columns

            Name                                                              Type                                           Size

            objectID                                                         Long Integer                               4

            DBId                                                               Long Integer                               4

            ObjectType                                                    Long Integer                               4

            ObjectName                                                   Text                                          100

            RevisionNumber                                            Integer                                         2

            LastBackupTimeStamp                                 Date/Time                                    8

            BackupRecommended                                  Yes/No                                          1

            LastUpdated                                                  Date/Time                                    8

2-3 نحوه ارتباط بین جداول

شکل 8-3 نحوه ارتباط بین جداول را در بانک اطلاعاتی مشخص می کند.

شکل 8-3

3-3 فرمها

1-3-3  Switchboard

فرم اصلی که به عنوان صفحه کلید بانک عمل می کند.(شکل 9-3)

شکل 9-3

2-3-3 Data Entry

بخش ورود اطلاعات  به 3 قسمت تقسیم می شود :

1-  اطلاعات تجهیز

2-  اطلاعات رده تجهیز

3-  اطلاعات زیر رده تجهیز

1-2-3-3 ورود اطلاعات تجهیز

برای ورود و ثبت اطلاعات تجهیز از این فرم استفاده می شود.(شکلهای10-3،11-3،12-3و13-3)

شکل 10-3

شکل 11-3

شکل 12-3

شکل 13-3

2-2-3-3 ورود اطلاعات رده تجهیز

برای ورود و ثبت اطلاعات رده تجهیز از این فرم استفاده می شود.(شکل 14-3)

شکل 14-3

3-2-3-3 ورود اطلاعات زیررده تجهیز

برای ورود و ثبت اطلاعات زیررده تجهیز از این فرم استفاده می شود.(شکل 15-3)

شکل 15-3

3-3-3 گزارشات

1-3-3-3 لیست تجهیزات بر اساس گروه

برای گزارش گیری از تجهیزات موجود بر اساس یک رده خاص از این فرم استفاده میشود.(شکل 16-3)

شکل 16-3

نتیجه گزارش گیری از تجهیزات بر اساس رده (گروه) بصورت زیر نمایش داده میشود.(شکل 17-3)

شکل 17-3

2-3-3-3 لیست تجهیزات بر اساس نام و کد Aks :

از این فرم برای گزارش گیـری از تجهـیزات بر اسـاس تمـام یـا قسمتی از نام یا کد Aks تجهیز استفاده میشود.

(شکل 18-3)

شکل 18-3

نحوه نمایش جزئیات برای یک تجهیز خاص مورد جستجو بصورت زیر خواهد بود.(شکل 19-3)

شکل 19-3

4-3-3 فرم Back up

هنگام اجرا برای اولین بار اطلاع می دهد که تا به حال کاتالوگ اجزا برای این بانک ساخته نشده است و با تائید

کاربر این کاتالوگ ساخته می شود.(شکل 20-3)

شکل 20-3

بعد از این مرحله فرم پشتیبان گیری به شکل زیر ظاهر می گردد.(شکل 21-3)

شکل 21-3

که در آن اجزای که باید از آنها پشتیبان گرفته شود تیک خورده اند.

فایلهای پشتیبان بصورت یک فولدر که شامل چند فایل متنی است در شاخه پیش فرض ذخیره میشوند.

5-3-3 فرم Restore

برای استفـاده از فـایل های پشتیبان در مواقع لزوم کافی Restore tab  را در فرم پشتیبان کلیک نموده و وارد

حالت Restore شویم.(شکل22-3)

شکل22-3

در این حالت کافی شی که میخواهیم آنرا بازیابی کنیم انتخاب نموده و گزینه Import  را کلیک نماییم تا

شی مورد نظر بازیابی گردد.

4-3 ساختار Query  های بکاررفته در گزارشات و فرمها

1-4-3 نام query : elecakssearch

این query   با دریافت کد Aks   مشخصات تجهیز مورد نظز را در جدول Mkb  بر می گرداند.(شکل23-3)

شکل 23-3

SQL

SELECT ['Sheet1 (ELC].ردیف, ['Sheet1 (ELC].[كُد ابزار], ['Sheet1 (ELC].[محل كارت], ['Sheet1 (ELC].[شماره كارت], ['Sheet1 (ELC].[كاربرد

     كارت], ['Sheet1 (ELC].[مقدار ورودی], ['Sheet1 (ELC].[سیگنال ورودی], ['Sheet1 (ELC].[تریشولد ورودی], ['Sheet1 (ELC].[مقدار خروجی],

            ['Sheet1 (ELC].[سیگنال خروجی], ['Sheet1 (ELC].[تریشولد خروجی]

FROM ['Sheet1 (ELC]

WHERE (((['Sheet1 (ELC].[كُد ابزار]) Like Forms!akssearchdetails!Text24));

Query Parameters

            Name                           Type

            Forms!akssearchdetails!Text24      Text

Columns

            Name                                                              Type                             Size

     ردیف                                                                Double                                          8

     كُد ابزار                                                            Text                                          255

     محل كارت                                                       Text                                          255

     شماره كارت                                                    Text                                          255

     كاربرد كارت                                                     Text                                          255

     مقدار ورودی                                                    Text                                          255

     سیگنال ورودی                                               Text                                          255

     تریشولد ورودی                                               Text                                          255

     مقدار خروجی                                                 Text                                          255

     سیگنال خروجی                                             Text                                          255

     تریشولد خروجی                                            Text                                          255

2-4-3 نام query : qry_ins_in_grp

این query برای فیلتر کردن فیلد زیر رده تجهیز با توجه به رده انتخاب شده در فرم ورود اطلاعات تجهیز بکار میرود(.شکل 24-3)

شکل 24-3

SQL

SELECT grp.grpname, subgrpname.subgrpname

FROM grp INNER JOIN subgrpname ON grp.grpID = subgrpname.grp

GROUP BY grp.grpname, subgrpname.subgrpname;

Columns

            Name                                                              Type                             Size

            grpname                                                         Text                                            50

            subgrpname                                                   Text                                            50

3-4-3 نام query : Query1

این Query با توجه به کد aks کـه در فـرم جستجـو بر اسـاس Aks دریافت کـرده لیست تجهیزات را نمایش میدهد.(شکل 25-3)

شکل 25-3

SQL

SELECT Instrument.Ins_name, Instrument.Aks_code, subgrpname.subgrpname, grp.grpname

FROM subgrpname INNER JOIN (grp INNER JOIN Instrument ON grp.grpID=Instrument.groupID) ON

            subgrpname.subgrpID=Instrument.subgrpID

WHERE (((Instrument.Aks_code) Like "*" & Forms!name_aks_search!Text0 & "*"))

ORDER BY Instrument.Aks_code;

Query Parameters

            Name                           Type

            Forms!name_aks_search!Text0      Text

Columns

            Name                                                              Type                             Size

            Ins_name                                                       Text                                            50

            Aks_code                                                       Text                                            50

            subgrpname                                                   Text                                            50

            grpname                                                         Text                                            50

4-4-3 نام query : Query12

این Query با توجـه بـه نـامی کـه در فـرم جستجـو بر اسـاس نـام دریافت کـرده لیسـت تجهیـزات را نمایش میدهد.(شکل 26-3)

شکل 26-3

SQL

SELECT Instrument.Ins_name, Instrument.Aks_code, subgrpname.subgrpname, grp.grpname

FROM subgrpname INNER JOIN (grp INNER JOIN Instrument ON grp.grpID=Instrument.groupID) ON

            (subgrpname.subgrpID=Instrument.subgrpID) AND (grp.grpID=subgrpname.grp)

WHERE (((Instrument.Ins_name) Like "*" & Forms!name_aks_search!Text4 & "*"))

ORDER BY Instrument.Aks_code;

Query Parameters

            Name                           Type

            Forms!name_aks_search!Text4      Text

Columns

            Name                                                              Type                             Size

            Ins_name                                                       Text                                            50

            Aks_code                                                       Text                                            50

            subgrpname                                                   Text                                            50

            grpname                                                         Text                                            50

5-4-3 نام query : Query2

این query  با توجه به رده انتخاب شده در فرم جستجـو بر اسـاس گروه ، لیسـت تجهیـزات را فیلتـر مـی کند.

شکل(27-3)

شکل 27-3

SQL

SELECT Instrument.Ins_name, Instrument.Aks_code, grp.grpname, subgrpname.subgrpname, Instrument.tech_spcification,

            Instrument.local_code, Instrument.existance, Instrument.details, Instrument.offering_comp

FROM subgrpname INNER JOIN (grp INNER JOIN Instrument ON grp.grpID=Instrument.groupID) ON

            (subgrpname.subgrpID=Instrument.subgrpID) AND (grp.grpID=subgrpname.grp)

WHERE (((grp.grpID)=forms!frmgrpsearch!combo0))

ORDER BY Instrument.Aks_code;

Query Parameters

            Name                           Type

            forms!frmgrpsearch!combo0          Text

Columns

            Name                                                              Type                             Size

            Ins_name                                                       Text                                            50

            Aks_code                                                       Text                                            50

            grpname                                                         Text                                            50

            subgrpname                                                   Text                                            50

            tech_spcification                                           Memo                                       N/A

            local_code                                                      Text                                            50

            existance                                                        Long Integer                               4

            details                                                             Replication ID                         N/A

            offering_comp                                               Text                                            50

6-4-3 نام query : Query3

این query جزئیات تجهیز خاص مورد نظر را از لیست تجهیزاتـی که در گزارش بر اساس یک رده خاص بدست آمده است را با توجه به کد Aks آن فیلتر می کند.(شکل 28-3)

شکل 28-3

SQL

SELECT Instrument.groupID, Instrument.subgrpID, Instrument.Ins_name, Instrument.Aks_code, Instrument.tech_spcification,

            Instrument.local_code, Instrument.existance, Instrument.details, Instrument.offering_comp

FROM Instrument

WHERE (((Instrument.Aks_code)=forms!grpsearchresult!text34))

ORDER BY Instrument.Aks_code;

Query Parameters

            Name                           Type

            forms!grpsearchresult!text34         Text

Columns

            Name                                                              Type                             Size

            groupID                                                          Long Integer                               4

            subgrpID                                                        Long Integer                               4

            Ins_name                                                       Text                                            50

            Aks_code                                                       Text                                            50

            tech_spcification                                           Memo                                       N/A

            local_code                                                      Text                                            50

            existance                                                        Long Integer                               4

            details                                                             Replication ID                         N/A

            offering_comp                                               Text                                            50

6-4-3 نام query : Query4

این query جزئیات تجهیز خاص مورد نظر را از لیست تجهیزاتـی که در گزارش بر اساس تمام یا بخشی از کد Aks  خاص بدست آمده است را با توجه به کد Aks آن فیلتر می کند.(شکل 29-3)

شکل 29-3

SQL

SELECT Instrument.groupID, Instrument.subgrpID, Instrument.Ins_name, Instrument.Aks_code, Instrument.tech_spcification,

            Instrument.local_code, Instrument.existance, Instrument.details, Instrument.offering_comp

FROM Instrument

WHERE (((Instrument.Aks_code)=forms!akssearchresult!text23))

ORDER BY Instrument.Aks_code;

Query Parameters

            Name                           Type

            forms!akssearchresult!text23         Text

Columns

            Name                                                              Type                             Size

            groupID                                                          Long Integer                               4

            subgrpID                                                        Long Integer                               4

            Ins_name                                                       Text                                            50

            Aks_code                                                       Text                                            50

            tech_spcification                                           Memo                                       N/A

            local_code                                                      Text                                            50

            existance                                                        Long Integer                               4

            details                                                             Replication ID                         N/A

            offering_comp                                               Text                                            50

7-4-3 نام query : Query42

این query جزئیات تجهیز خاص مورد نظر را از لیست تجهیزاتـی که در گزارش بر اساس تمام یا بخشی از نام  خاص بدست آمده است را با توجه به نام آن فیلتر می کند.(شکل 30-3)

شکل 30-3

SQL

SELECT Instrument.groupID, Instrument.subgrpID, Instrument.Ins_name, Instrument.Aks_code, Instrument.tech_spcification,

            Instrument.local_code, Instrument.existance, Instrument.details, Instrument.offering_comp

FROM Instrument

WHERE (((Instrument.Ins_name)=forms!namesearchresult!text23))

ORDER BY Instrument.Aks_code;

Query Parameters

            Name                           Type

            forms!namesearchresult!text23     Text

Columns

            Name                                                              Type                             Size

            groupID                                                          Long Integer                               4

            subgrpID                                                        Long Integer                               4

            Ins_name                                                       Text                                            50

            Aks_code                                                       Text                                            50

            tech_spcification                                           Memo                                       N/A

            local_code                                                      Text                                            50

            existance                                                        Long Integer                               4

            details                                                             Replication ID                         N/A

            offering_comp                                               Text                                            50

8-4-3 نام query : Query43

این query جزئیات تجهیز خاص مورد نظر را از لیست تجهیزاتـی که در گزارش بر اساس تمام یا بخشی از نام  خاص بدست آمده است را با توجه به کد Aks  آن فیلتر می کند.(شکل 31-3)

شکل 31-3

SQL

SELECT Instrument.groupID, Instrument.subgrpID, Instrument.Ins_name, Instrument.Aks_code, Instrument.tech_spcification,

            Instrument.local_code, Instrument.existance, Instrument.details, Instrument.offering_comp

FROM Instrument

WHERE (((Instrument.Aks_code)=forms!namesearchresult!text23))

ORDER BY Instrument.Aks_code;

Query Parameters

            Name                           Type

            forms!namesearchresult!text23     Text

Columns

            Name                                                              Type                             Size

            groupID                                                          Long Integer                               4

            subgrpID                                                        Long Integer                               4

            Ins_name                                                       Text                                            50

            Aks_code                                                       Text                                            50

            tech_spcification                                           Memo                                       N/A

            local_code                                                      Text                                            50

            existance                                                        Long Integer                               4

            details                                                             Replication ID                         N/A

            offering_comp                                               Text                                            50

5-3 ساختار ماژول های بکار رفته در بانک اطلاعاتی

Module: basBrowseFiles                                                                                             Page: 1

Properties

  Container:                 Modules                       DateCreated:             2006/11/06 12:03:26 ب.ظ

  LastUpdated:           2006/11/06 12:03:26 ب.ظ                                Owner:             admin

  UserName:                admin

Code

          1   Attribute VB_Name = "basBrowseFiles"

          2   Option Compare Database

          3   Option Explicit

          4

          5

          6   '.=========================================================================

          7   '.Browse Files Module

          8   '

          9   '

        10   '

        11   '.=========================================================================

        12   ' DO NOT DELETE THE COMMENTS ABOVE.  All other comments in this module

        13   ' may be deleted from production code, but lines above must remain.

        14   '--------------------------------------------------------------------------

        15   '.Description  : This module calls directly into comdlg32.dll to allow user

        16   '.               to select a filename using the Windows Common Dialog.  The

        17   '.               user may browse for a file, or enter a file name directly.

        18   '.

        19   '.

        20   '.Rev. History :

        21   ' Comments     : Normally, to use the Common Dialog you need to physically

        22   '                place the ActiveX control onto a form and then use code

        23   '                behind the form to implement its functionality.  This

        24   '                module allows you to incorporate the functionality of the

        25   '                File Open/Save part of the Common Dialog without the

        26   '                ActiveX control itself. This module is completely self-

        27   '                contained.  Simply copy it into your database to use it.

        28   '.-------------------------------------------------------------------------

        29   '.

        30   ' ADDITIONAL NOTES:

        31   '

        32   '  This module only provides the Open/Save file dialog, not the other

        33   '  CommonDialog interfaces (ColorChooser, Help, PrintDialog, etc.)

        34   '

        35   '  If you want your user to browse for folder names (paths) you must use

        36   '  the module basBrowseFolders instead.

        37   '

        38   '  TO STREAMLINE this module for production programs, you should remove:

        39   '     1) Unnecessary comments

        40   '     2) Flag Constants which you do not intend to use.

        41   '     3) The test procedure tsGetFileFromUserTest

        42   '

Module: basBrowseFiles                                                                                             Page: 2

        43   '--------------------------------------------------------------------------

        44   '

        45   ' INSTRUCTIONS:

        46   '

        47   '         ( For a working example, open the Debug window  )

        48   '         ( and enter tsGetFileFromUserTest.              )

        49   '

        50   '.All the arguments for the function are optional.  You may call it with no

        51   '.arguments whatsoever and simply assign its return value to a variable of

        52   '.the Variant type.  For example:

        53   '.

        54   '.   varFileName = tsGetFileFromUser()

        55   '.

        56   '.The function will return:

        57   '.   the full path and filename selected or entered by the user, or

        58   '.   Null if an error occurs or if the user presses Cancel.

        59   '.

        60   '.Optional arguments may include any of the following:

        61   '. rlngFlags      : one or more of the tscFN* constants (declared below)

        62   '.                  Combine multiple constants like this:

        63   '.                   tscFNHideReadOnly Or tscFNFileMustExist

        64   '. strInitialDir : the directory to display when dialog opens

        65   '. strFilter     : a string containing any filters you want to use. Each

        66   '.                 part must be separated by the vbNullChar. -example below

        67   '. lngFilterIndex: a 1-based index indicating which filter to start with.

        68   '. strDefaultExt : Extension to use if user does not enter one.

        69   '. strFileName   : Default File to display in the File Name text box.

        70   '. strDialogTitle: Caption to display in the dialog's title bar.

        71   '. fOpenFile     : Boolean-True for the Open dialog, False for Save dialog.

        72   '

        73   ' FILTER EXAMPLE: The filter must be a string containing two parts for each

        74   '  filter.  The first part is the Description, it is what the user will see

        75   '  in the Files of Type box, e.g. "Text Files (*.txt)".  The second part is

        76   '  the actual filter, e.g. "*.txt".  Each part and each filter must be

        77   '  separated by the vbNullChar.  For example, to provide two filters, one for

        78   '  *.mdb files, and one for all files, use a statement like this:

        79   '

        80   '  strFilter = "Access (*.mdb)" & vbNullChar & "*.mdb" _

        81   '   & vbNullChar & "All Files (*.*)" & vbNullChar & "*.*"

        82   '

        83   '  Then pass your strFilter variable as the strFilter argument for the call

        84   '  to tsGetFileFromUser()

        85   '

        86   '.--------------------------------------------------------------------------

        87   '.

        88

        89   Private Declare Function ts_apiGetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" _

        90   Alias "GetOpenFileNameA" (tsFN As tsFileName) As Boolean

        91

        92   Private Declare Function ts_apiGetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" _

        93   Alias "GetSaveFileNameA" (tsFN As tsFileName) As Boolean

        94

        95   Private Declare Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32.dll" () As Long

        96

Module: basBrowseFiles                                                                                             Page: 3

        97   Private Type tsFileName

        98      lStructSize As Long

        99      hwndOwner As Long

      100      hInstance As Long

      101      strFilter As String

      102      strCustomFilter As String

      103      nMaxCustFilter As Long

      104      nFilterIndex As Long

      105      strFile As String

      106      nMaxFile As Long

      107      strFileTitle As String

      108      nMaxFileTitle As Long

      109      strInitialDir As String

      110      strTitle As String

      111      flags As Long

      112      nFileOffset As Integer

      113      nFileExtension As Integer

      114      strDefExt As String

      115      lCustData As Long

      116      lpfnHook As Long

      117      lpTemplateName As String

      118   End Type

      119

      120   ' Flag Constants

      121   Public Const tscFNAllowMultiSelect = &H200

      122   Public Const tscFNCreatePrompt = &H2000

      123   Public Const tscFNExplorer = &H80000

      124   Public Const tscFNExtensionDifferent = &H400

      125   Public Const tscFNFileMustExist = &H1000

      126   Public Const tscFNPathMustExist = &H800

      127   Public Const tscFNNoValidate = &H100

      128   Public Const tscFNHelpButton = &H10

      129   Public Const tscFNHideReadOnly = &H4

      130   Public Const tscFNLongNames = &H200000

      131   Public Const tscFNNoLongNames = &H40000

      132   Public Const tscFNNoChangeDir = &H8

      133   Public Const tscFNReadOnly = &H1

      134   Public Const tscFNOverwritePrompt = &H2

      135   Public Const tscFNShareAware = &H4000

      136   Public Const tscFNNoReadOnlyReturn = &H8000

      137   Public Const tscFNNoDereferenceLinks = &H100000

      138

      139   Public Function tsGetFileFromUser( _

      140   Optional ByRef rlngflags As Long = 0&, _

      141   Optional ByVal strInitialDir As String = "", _

      142   Optional ByVal strFilter As String = "All Files (*.*)" & vbNullChar & "*.*", _

      143   Optional ByVal lngFilterIndex As Long = 1, _

      144   Optional ByVal strDefaultExt As String = "", _

      145   Optional ByVal strFileName As String = "", _

      146   Optional ByVal strDialogTitle As String = "", _

      147   Optional ByVal fOpenFile As Boolean = True) As Variant

      148     

      149      On Error GoTo tsGetFileFromUser_Err

      150      Dim tsFN As tsFileName

Module: basBrowseFiles                                                                                             Page: 4

      151      Dim strFileTitle As String

      152      Dim fResult As Boolean

      153

      154      ' Allocate string space for the returned strings.

      155      strFileName = Left(strFileName & String(256, 0), 256)

      156     strFileTitle = String(256, 0)

      157

      158      ' Set up the data structure before you call the function

      159      With tsFN

      160         .lStructSize = Len(tsFN)

      161         .hwndOwner = Application.hWndAccessApp

      162         .strFilter = strFilter

      163         .nFilterIndex = lngFilterIndex

      164         .strFile = strFileName

      165         .nMaxFile = Len(strFileName)

      166         .strFileTitle = strFileTitle

      167         .nMaxFileTitle = Len(strFileTitle)

      168         .strTitle = strDialogTitle

      169         .flags = rlngflags

      170         .strDefExt = strDefaultExt

      171         .strInitialDir = strInitialDir

      172         .hInstance = 0

      173         .strCustomFilter = String(255, 0)

      174         .nMaxCustFilter = 255

      175         .lpfnHook = 0

      176      End With

      177     

      178      ' Call the function in the windows API

      179      If fOpenFile Then

      180         fResult = ts_apiGetOpenFileName(tsFN)

      181      Else

      182         fResult = ts_apiGetSaveFileName(tsFN)

      183      End If

      184

      185      ' If the function call was successful, return the FileName chosen

      186      ' by the user.  Otherwise return null.  Note, the CancelError property

      187      ' used by the ActiveX Common Dialog control is not needed.  If the

      188      ' user presses Cancel, this function will return Null.

      189      If fResult Then

      190         rlngflags = tsFN.flags

      191         tsGetFileFromUser = tsTrimNull(tsFN.strFile)

      192      Else

      193         tsGetFileFromUser = Null

      194      End If

      195     

      196   tsGetFileFromUser_End:

      197      On Error GoTo 0

      198      Exit Function

      199

      200   tsGetFileFromUser_Err:

      201      Beep

      202      MsgBox Err.Description, , "Error: " & Err.Number _

      203       & " in function basBrowseFiles.tsGetFileFromUser"

      204      Resume tsGetFileFromUser_End

Module: basBrowseFiles                                                                                             Page: 5

      205

      206   End Function

      207

      208   ' Trim Nulls from a string returned by an API call.

      209

      210   Private Function tsTrimNull(ByVal strItem As String) As String

      211     

      212      On Error GoTo tsTrimNull_Err

      213      Dim I As Integer

      214     

      215      I = InStr(strItem, vbNullChar)

      216      If I > 0 Then

      217          tsTrimNull = Left(strItem, I - 1)

      218      Else

      219          tsTrimNull = strItem

      220      End If

      221      

      222   tsTrimNull_End:

      223      On Error GoTo 0

      224      Exit Function

      225

      226   tsTrimNull_Err:

      227      Beep

      228      MsgBox Err.Description, , "Error: " & Err.Number _

      229       & " in function basBrowseFiles.tsTrimNull"

      230      Resume tsTrimNull_End

      231

      232   End Function

      233

      234

Module: cBackupRestore                                                                                            Page: 6

Properties

  Container:                 Modules                       DateCreated:             2006/10/22 07:19:23 ق.ظ

  LastUpdated:           2006/10/22 07:19:23 ق.ظ                                 Owner:             admin

  UserName:                admin

Code

          1   VERSION 1.0 CLASS

          2   BEGIN

          3     MultiUse = -1  'True

          4   END

          5   Attribute VB_Name = "cBackupRestore"

          6   Attribute VB_GlobalNameSpace = False

          7   Attribute VB_Creatable = False

          8   Attribute VB_PredeclaredId = True

          9   Attribute VB_Exposed = False

        10   Option Compare Database

        11   Option Explicit

        12

        13   Private mintErrorTrap As Integer

        14

        15   Private mstrRootFolder As String

        16   Private mstrDBName As String

        17

        18   Private Const mconTABLES = "tables"

        19   Private Const mconQUERIES = "queries"

        20   Private Const mconFORMS = "forms"

        21   Private Const mconREPORTS = "reports"

        22   Private Const mconMACROS = "macros"

        23   Private Const mconMODULES = "modules"

        24   Private Const mconBACKUP_FOLDER = "backups.wzb"

        25

        26   'Stores complete path to backup folders

        27   Private mcolFolders As Collection

        28

        29   'the files in a specific backup folder

        30   Private mcolFiles As Collection

        31

        32   Public Function GetFileNames(ObjectType As Integer) As String

        33   'For a particular object type, return all the backup

        34   'files present in a backup folder as a string

        35   '

        36   On Error GoTo ErrHandler

        37   Dim colFiles As Collection

        38   Dim strFile As String

        39   Dim strFolder As String

        40   Dim I As Integer

        41   Dim strOut As String

        42     

        43      'First, read the files present in object's backup folder

        44      Call sInitCollection(ObjectType)

Module: cBackupRestore                                                                                            Page: 7

        45     

        46      'Now return all the names read previously as formatted

        47      'for a two column listbox, first col.=VersionNumber and

        48      'SecondColumn=actual FileName w/o the version info

        49      strOut = "Version;FileName;"

        50      For I = 1 To mcolFiles.Count

        51         strFile = mcolFiles.Item(I)

        52         If (ObjectType = acTable) Then

        53           strOut = strOut _

        54                        & Mid$(strFile, InStr(strFile, "_") + 1, InStr(strFile, ".") - InStr(strFile, "_") - 1) _

        55                        & ";" & Left$(strFile, InStr(strFile, "_") - 1) & ";"

        56         Else

        57           strOut = strOut _

        58                        & Right$(strFile, Len(strFile) - InStr(strFile, ".")) _

        59                        & ";" & Left$(strFile, InStr(strFile, ".") - 1) & ";"

        60       End If

        61      Next

        62      strOut = Left$(strOut, Len(strOut) - 1)

        63      GetFileNames = strOut

        64   ExitHere:

        65      Exit Function

        66   ErrHandler:

        67      GetFileNames = vbNullString

        68      Resume ExitHere

        69   End Function

        70

        71   Private Sub sInitCollection(intObjectType As Integer)

        72   Dim strFile As String

        73   Dim strFolder As String

        74

        75      'refresh folders collection

        76      Call sCheckSubDir(False)

        77     

        78      'Now get the files for this particular index

        79      Set mcolFiles = New Collection

        80     

        81      strFolder = mcolFolders(intObjectType & vbNullString) & "\"

        82      strFile = Dir(strFolder, vbNormal)

        83      Do While Not strFile = vbNullString

        84         mcolFiles.Add Item:=strFile, key:=strFile

        85         strFile = Dir

        86      Loop

        87   End Sub

        88

        89   Public Function ImportObject(ObjectType As Integer, VersionNumber As Integer, FileName As String) As

               String

        90   On Error GoTo ErrHandler

        91   Dim strFilePath As String

        92   Dim strNewObjectName As String

        93   Dim strImportName As String

        94

        95      'First read all files for this object

        96      Call sInitCollection(ObjectType)

        97     

Module: cBackupRestore                                                                                            Page: 8

        98      'get teh complete path to the object folder being asked for

        99      If (ObjectType = acTable) Then

      100           strFilePath = mcolFolders(ObjectType & vbNullString) & "\" _

      101                           & FileName & "_" & VersionNumber & ".txt"

      102      Else

      103           strFilePath = mcolFolders(ObjectType & vbNullString) & "\" _

      104                           & FileName & "." & VersionNumber

      105       End If

      106      

      107      'Make sure we know under what name was the object imported

      108      strNewObjectName = Application.Run("acwzmain.wlib_stUniqueDocName", _

      109                                          FileName, ObjectType)

      110                                         

      111       If Not strNewObjectName = FileName Then

      112           strImportName = strNewObjectName

      113       Else

      114           strImportName = FileName

      115       End If

      116      

      117       If (ObjectType = acTable) Then

      118           DoCmd.TransferText acImportDelim, , strImportName, strFilePath, True

      119       Else

      120           Application.LoadFromText ObjectType, _

      121                  strImportName, _

      122                  strFilePath

      123       End If

      124      

      125      ImportObject = strImportName

      126   ExitHere:

      127      Exit Function

      128   ErrHandler:

      129       MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description, vbOKOnly Or vbCritical

      130      ImportObject = vbNullString

      131      Resume ExitHere

      132   End Function

      133

      134   Public Sub ExportObjects(rsDynaset As Recordset)

      135   'SaveAsText all objects whose names are present

      136   'in this recordset and update the revision number

      137   '

      138   On Error GoTo ErrHandler

      139   Dim strDestination As String

      140

      141      'check for specific object folders underneath mconBACKUP_FOLDER

      142      'Create any if need be

      143      Call sCheckSubDir(True)

      144

      145      With rsDynaset

      146         Do While Not .EOF

      147              

      148            'Get the folder path

      149            If (!ObjectType <> acTable) Then

      150               strDestination = mcolFolders(!ObjectType & vbNullString) & "\" _

      151                                                & !ObjectName & "." & !RevisionNumber

Module: cBackupRestore                                                                                            Page: 9

      152            Else

      153               strDestination = mcolFolders(!ObjectType & vbNullString) & "\" _

      154                                                & !ObjectName & "_" & !RevisionNumber & ".txt"

      155            End If

      156           

      157            Call SysCmd(acSysCmdSetStatus, "Exporting " & pconQ & !ObjectName & pconQ & "....")

      158            If !ObjectType = 0 Then

      159               'If it's a table object, use TransferText instead.

      160               DoCmd.TransferText acExportDelim, , !ObjectName, strDestination, True

      161            Else

      162               'Otherwise call the undocumented SaveAsText method

      163               Call Application.SaveAsText(!ObjectType, !ObjectName, strDestination)

      164            End If

      165            'Now increment the RevisionNumber for

      166            'the next time around.

      167            .Edit

      168               !RevisionNumber = !RevisionNumber + 1

      169               !BackupRecommended = False

      170               !LastBackupTimeStamp = Now()

      171            .Update

      172            .MoveNext

      173         Loop

      174      End With

      175   ExitHere:

      176      On Error Resume Next

      177      Call SysCmd(acSysCmdClearStatus)

      178      Exit Sub

      179   ErrHandler:

      180      Err.Raise pconERR_BASE + 4, "cBackupRestore::ExportObjects", _

      181         "Specified object does not exist in source database."

      182      Resume ExitHere

      183   End Sub

      184

      185   Public Property Let FolderPath(Value As String)

      186   'Where do we want to place all the exports?

      187   '

      188      'If the folder doesn't exist, return an error

      189      If Dir(Value, vbDirectory) = vbNullString Then _

      190         Err.Raise pconERR_BASE + 1, "cBackupRestore::FolderPath", _

      191            "Invalid path specified"

      192      mstrRootFolder = Value

      193      If Not Right$(mstrRootFolder, 1) = "\" Then _

      194         mstrRootFolder = mstrRootFolder & "\"

      195   End Property

      196

      197   Private Sub sCheckSubDir(blnCreateSubFolders As Boolean)

      198   On Error GoTo ErrHandler

      199   Dim strPath As String

      200      strPath = mstrRootFolder & mconBACKUP_FOLDER & "\"

      201     

      202      'If the backup folder (mconBACKUP_FOLDER) doesn't exist

      203      'under this folder, create it

      204      If Dir(mstrRootFolder & mconBACKUP_FOLDER, vbDirectory) = vbNullString Then

      205         If blnCreateSubFolders Then

Module: cBackupRestore                                                                                          Page: 10

      206            Call MkDir(mstrRootFolder & mconBACKUP_FOLDER)

      207         End If

      208      End If

      209     

      210      'If object specific folders don't exist under mconBACKUP_FOLDER

      211      'Create them on the fly if needed (blnCreateSubFolders)

      212      If Dir(strPath & mconTABLES, vbDirectory) = vbNullString Then

      213         If blnCreateSubFolders Then

      214            Call MkDir(strPath & mconTABLES)

      215         End If

      216      End If

      217      mcolFolders.Add Item:=strPath & mconTABLES, key:=acTable & vbNullString

      218     

      219      If Dir(strPath & mconQUERIES, vbDirectory) = vbNullString Then

      220         If blnCreateSubFolders Then

      221            Call MkDir(strPath & mconQUERIES)

      222         End If

      223     End If

      224      mcolFolders.Add Item:=strPath & mconQUERIES, key:=acQuery & vbNullString

      225     

      226      If Dir(strPath & mconFORMS, vbDirectory) = vbNullString Then

      227         If blnCreateSubFolders Then

      228            Call MkDir(strPath & mconFORMS)

      229         End If

      230      End If

      231      mcolFolders.Add Item:=strPath & mconFORMS, key:=acForm & vbNullString

      232

      233      If Dir(strPath & mconREPORTS, vbDirectory) = vbNullString Then

      234         If blnCreateSubFolders Then

      235            Call MkDir(strPath & mconREPORTS)

      236         End If

      237      End If

      238      mcolFolders.Add Item:=strPath & mconREPORTS, key:=acReport & vbNullString

      239

      240      If Dir(strPath & mconMACROS, vbDirectory) = vbNullString Then

      241         If blnCreateSubFolders Then

      242            Call MkDir(strPath & mconMACROS)

      243         End If

      244      End If

      245      mcolFolders.Add Item:=strPath & mconMACROS, key:=acMacro & vbNullString

      246    

      247      If Dir(strPath & mconMODULES, vbDirectory) = vbNullString Then

      248         If blnCreateSubFolders Then

      249            Call MkDir(strPath & mconMODULES)

      250         End If

      251      End If

      252      mcolFolders.Add Item:=strPath & mconMODULES, key:=acModule & vbNullString

      253

      254   ExitHere:

      255      Exit Sub

      256   ErrHandler:

      257      Err.Raise pconERR_BASE + 2, "cBackupRestore::sCreateSubDirs", _

      258         "Error: " & Err.Description & "(" & Err.Number & ")"

      259      Resume ExitHere

Module: cBackupRestore                                                                                          Page: 11

      260   End Sub

      261

      262   Private Sub Class_Initialize()

      263      mintErrorTrap = Application.GetOption("Error Trapping")

      264      Call Application.SetOption("Error Trapping", 2)

      265      Set mcolFolders = New Collection

      266   End Sub

      267

      268   Private Sub Class_Terminate()

      269      Call Application.SetOption("Error Trapping", mintErrorTrap)

      270      Set mcolFolders = Nothing

      271   End Sub

      272

Module: Converted Macro- mcrdelete                                                                      Page: 12

Properties

  Container:                 Modules                       DateCreated:             2006/10/22 07:19:23 ق.ظ

  LastUpdated:           2006/10/22 07:19:23 ق.ظ                                 Owner:             admin

  UserName:                admin

Code

          1   Attribute VB_Name = "Converted Macro- mcrdelete"

          2   Option Compare Database

          3

          4   '------------------------------------------------------------

          5   ' mcrdelete

          6   '

          7   '------------------------------------------------------------

          8   Function mcrdelete()

          9   On Error GoTo mcrdelete_Err

        10

        11       DoCmd.SetWarnings False

        12       DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord

        13

        14

        15   mcrdelete_Exit:

        16       Exit Function

        17

        18   mcrdelete_Err:

        19       MsgBox Error$

        20       Resume mcrdelete_Exit

        21

        22   End Function

        23

        24

Module: Global Code                                                                                               Page: 13

Properties

  Container:                 Modules                       DateCreated:             2006/10/22 07:19:23 ق.ظ

  LastUpdated:           2006/10/22 07:19:23 ق.ظ                                 Owner:             admin

  UserName:                admin

Code

          1   Attribute VB_Name = "Global Code"

          2   Option Compare Database

          3   Option Explicit

          4

          5   Function IsLoaded(ByVal strFormName As String) As Integer

          6   ' Returns True if the specified form is open in Form view or Datasheet view.

          7      

          8       Const conObjStateClosed = 0

          9       Const conDesignView = 0

        10      

        11       If SysCmd(acSysCmdGetObjectState, acForm, strFormName) <> conObjStateClosed Then

        12           If Forms(strFormName).CurrentView <> conDesignView Then

        13               IsLoaded = True

        14           End If

        15       End If

        16      

        17   End Function

        18

        19   Function ShowMenuBar(Optional strSwitchboardTableName As String = "Switchboard Items")

        20   Dim strProcName As String

        21   Dim Marker As Integer

        22

        23   On Error GoTo Err_Section

        24   strProcName = "ShowMenuBar"

        25   Marker = 1

        26

        27   abs_CreateSwitchboardMenuBar strSwitchboardTableName

        28

        29   Exit_Section:

        30       On Error Resume Next

        31       On Error GoTo 0

        32       Exit Function

        33   Err_Section:

        34       Beep

        35       MsgBox "Error in " & strProcName & " (" & Marker & "): " & Err.Number & " - " & Err.Description

        36       Err.Clear

        37       Resume Exit_Section

        38   End Function

        39   Function GoToOrderHyperlink(strApp As String)

        40   Dim strProcName As String

        41   Dim Marker As Integer

        42

        43   On Error GoTo Err_Section

Module: Global Code                                                                                               Page: 14

        44   strProcName = "GoToOrderHyperlink"

        45   Marker = 1

        46

        47   Dim s As String

        48   Dim strHyperlink As String

        49   Dim strAppName As String

        50

        51   Select Case strApp

        52   Case "abs"

        53       'pddxxx

        54       strAppName = "A Better Switchboard"

        55       strHyperlink = "https://www.swreg.org/soft_shop/224/shopscr27.shtml"

        56   Case Else

        57   End Select

        58

        59   s = ""

        60   s = s & "This menu option will open a browser window to a secure web site where you can order " &

               strAppName & " with your credit card. "

        61   s = s & vbCrLf & vbCrLf

        62   s = s & "Do you wish to continue?"

        63   Beep

        64   If MsgBox(s, vbYesNo) = vbYes Then

        65   Else

        66       MsgBox "Action cancelled."

        67       GoTo Exit_Section

        68   End If

        69

        70   Application.FollowHyperlink strHyperlink, , True

        71

        72   Exit_Section:

        73       On Error Resume Next

        74       On Error GoTo 0

        75       Exit Function

        76   Err_Section:

        77       Beep

        78       MsgBox "Error in " & strProcName & " (" & Marker & "): " & Err.Number & " - " & Err.Description

        79       Err.Clear

        80       Resume Exit_Section

        81   End Function

        82   Function OpenSBDemo(Optional strSwitchboardFormName As String = "Switchboard Rect Highlight")

        83   Dim Marker As Integer

        84

        85   On Error GoTo Err_Section

        86   Marker = 1

        87

        88   If Screen.ActiveForm.Name <> strSwitchboardFormName Then

        89       On Error Resume Next

        90       DoCmd.Close acForm, Screen.ActiveForm.Name

        91       Err.Clear

        92       On Error GoTo Err_Section

        93      

        94       DoCmd.OpenForm strSwitchboardFormName

        95   End If

Module: Global Code                                                                                               Page: 15

        96

        97   Exit_Section:

        98       On Error Resume Next

        99       On Error GoTo 0

      100       Exit Function

      101   Err_Section:

      102       Beep

      103       MsgBox "Error in OpenSBDemo (" & Marker & "): " & Err.Number & " - " & Err.Description

      104       Err.Clear

      105       Resume Exit_Section

      106   End Function

      107

      108

Module: modMain                                                                                                    Page: 16

Properties

  Container:                 Modules                       DateCreated:             2006/10/22 07:19:23 ق.ظ

  LastUpdated:           2006/10/22 07:19:23 ق.ظ                                 Owner:             admin

  UserName:                admin

Code

          1   Attribute VB_Name = "modMain"

          2   Option Compare Database

          3   Option Explicit

          4

          5   Private Type BROWSEINFO

          6     hOwner As Long

          7     pidlRoot As Long

          8     pszDisplayName As String

          9     lpszTitle As String

        10     ulFlags As Long

        11     lpfn As Long

        12     lParam As Long

        13     iImage As Long

        14   End Type

        15

        16   Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" Alias _

        17               "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, _

        18               ByVal pszPath As String) As Long

        19              

        20   Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" Alias _

        21               "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) _

        22               As Long

        23              

        24   Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1

        25

        26   Public Const pconQ = """"

        27   Public Const pconERR_BASE = vbObjectError + 5000

        28

        29   Sub sExportObjects(lngID As Long)

        30   'Export out all objects to text format

        31   'where BackupRecommended = true for a

        32   'particular database

        33   '

        34   On Error GoTo ErrHandler

        35   Dim clsBackup As cBackupRestore

        36   Dim intRevNo As Integer

        37   Dim rsCurr As Recordset

        38   Dim dbCurr As Database

        39   Dim dbRemote As Database

        40   Dim strSQL As String

        41   Dim strPath As String

        42

        43      Set clsBackup = New cBackupRestore

        44      Set dbCurr = CodeDb

Module: modMain                                                                                                    Page: 17

        45      Set dbRemote = CurrentDb

        46     

        47      'We only want the info pertaining to currentDB

        48      strSQL = "Select DatabaseName, FolderPath from tblDatabases Where " _

        49                        & "dbID=" & lngID

        50      Set rsCurr = dbCurr.OpenRecordset(strSQL, dbOpenSnapshot)

        51      If rsCurr.RecordCount > 0 Then

        52         'Get the path where the exports are supposed to be located

        53         strPath = rsCurr!FolderPath

        54         clsBackup.FolderPath = strPath

        55         'Now get a list of all objects for CurrentDB which

        56         'are recommended to be backed up

        57         strSQL = "Select * from tblObjects where dbID=" & lngID _

        58                              & " And BackupRecommended=True"

        59         Set rsCurr = dbCurr.OpenRecordset(strSQL, dbOpenDynaset)

        60         'Export out all objects in this recordset

        61         clsBackup.ExportObjects rsCurr

        62      End If

        63     

        64      'Reset BackupRecommended for next time around

        65      strSQL = "UPDATE tblObjects SET BackupRecommended = False " _

        66                        & "WHERE (BackupRecommended=True) AND DBId=" & lngID

        67

        68      dbCurr.Execute strSQL, dbFailOnError

        69     

        70      MsgBox "All selected objects were successfully saved in text format in the folder" _

        71         & vbCrLf & pconQ & strPath & pconQ & ".", vbInformation, "Export successful."

        72   ExitHere:

        73      On Error Resume Next

        74      Set rsCurr = Nothing

        75      Set dbCurr = Nothing

        76      Set dbRemote = Nothing

        77      Set clsBackup = Nothing

        78      Exit Sub

        79   ErrHandler:

        80      MsgBox "Error#: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description, vbCritical, "sExportObjects"

        81      Resume ExitHere

        82   End Sub

        83

        84   Sub sLogLastUpdateStamp(lngID As Long)

        85   'DAO replacement for an Action query since

        86   'functions in SQL statement generate an

        87   'error from Add-ins

        88   '

        89   'Read the time all objects in CurrentDB were last updated

        90   '

        91   On Error GoTo ErrHandler

        92   Dim strSQL As String

        93   Dim dbCurr As Database

        94   Dim rsCurr As Recordset

        95

        96      Set dbCurr = CodeDb

        97      'Which objects we need to look up?

        98      strSQL = "Select LastUpdated, ObjectType, ObjectName From " _

Module: modMain                                                                                                    Page: 18

        99                        & "tblObjects Where DBID = " & lngID

      100      Set rsCurr = dbCurr.OpenRecordset(strSQL, dbOpenDynaset)

      101      With rsCurr

      102         If .RecordCount > 0 Then

      103            Do While Not .EOF

      104               .Edit

      105                  'Get the LastUpdated stamp from the container

      106                  !LastUpdated = fGetLastUpdateStamp(!ObjectType, _

      107                                                                     !ObjectName)

      108               .Update

      109              .MoveNext

      110            Loop

      111         End If

      112      End With

      113

      114   ExitHere:

      115      Set rsCurr = Nothing

      116      Set dbCurr = Nothing

      117      Exit Sub

      118   ErrHandler:

      119      MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")", vbCritical, "sLogLastUpdateStamp"

      120      Resume ExitHere

      121   End Sub

      122

      123   Sub sDetermineExportList(lngID As Long)

      124   'DAO replacement for an Action query since

      125   'functions in SQL statement generate an

      126   'error from Add-ins

      127   '

      128   'Once we have the LastUpdated time for all objects

      129   ' in the container, figure out which ones to

      130   ' recommend to be backed up.

      131   '

      132   On Error GoTo ErrHandler

      133   Dim strSQL As String

      134   Dim dbCurr As Database

      135   Dim rsCurr As Recordset

      136

      137      Set dbCurr = CodeDb

      138      strSQL = "Select BackupRecommended, Lastupdated, DBID, LastBackupTimeStamp  " _

      139                        & " From tblObjects Where DBID = " & lngID

      140      Set rsCurr = dbCurr.OpenRecordset(strSQL, dbOpenDynaset)

      141      With rsCurr

      142         If .RecordCount > 0 Then

      143            Do While Not .EOF

      144               'only if the object has been modified since the

      145               'last time we backed it up.

      146               If !LastUpdated > Nz(!LastBackupTimeStamp) Then

      147                  .Edit

      148                     !BackupRecommended = True

      149                  .Update

      150               End If

      151               .MoveNext

      152            Loop

Module: modMain                                                                                                    Page: 19

      153         End If

      154      End With

      155

      156   ExitHere:

      157      Set rsCurr = Nothing

      158      Set dbCurr = Nothing

      159      Exit Sub

      160   ErrHandler:

      161      MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")", vbCritical, "sDetermineExportList"

      162      Resume ExitHere

      163   End Sub

      164

      165   Function fGetLastUpdateStamp(intObjectType As Integer, strObjectName As String) As Variant

      166   'Returns the LastUpdated property value of a database object

      167   '

      168   On Error GoTo ErrHandler

      169   Dim db As Database

      170   Dim datOut As Date

      171

      172      Set db = CurrentDb

      173     

      174      Select Case intObjectType

      175         Case acTable:

      176            datOut = db.TableDefs(strObjectName).LastUpdated

      177         Case acQuery:

      178            datOut = db.QueryDefs(strObjectName).LastUpdated

      179         Case acForm:

      180            datOut = db.Containers("Forms").Documents(strObjectName).LastUpdated

      181         Case acReport:

      182            datOut = db.Containers("Reports").Documents(strObjectName).LastUpdated

      183         Case acMacro:

      184            datOut = db.Containers("Scripts").Documents(strObjectName).LastUpdated

      185         Case acModule:

      186            datOut = db.Containers("Modules").Documents(strObjectName).LastUpdated

      187      End Select

      188      fGetLastUpdateStamp = datOut

      189   ExitHere:

      190      Set db = Nothing

      191      Exit Function

      192   ErrHandler:

      193      fGetLastUpdateStamp = Null

      194      Resume ExitHere

      195   End Function

      196

      197   Function fCreateCatalog(strDBName As String, strDBPath As String) As Boolean

      198   'Create a new entry in tblDatabases for the CurrentDB

      199   'and get a list of all objects from CurrentDB into tblObjects

      200   '

      201   On Error GoTo ErrHandler

      202   Dim db As Database

      203   Dim tdfRemote As TableDef

      204   Dim qdfRemote As QueryDef

      205   Dim docRemote As Document

      206   Dim ctrRemote As Container

Module: modMain                                                                                                    Page: 20

      207   Dim dbRemote As Database

      208   Dim rs As Recordset

      209   Dim rsObj As Recordset

      210   Dim lngID As Long

      211

      212      Set db = CodeDb

      213      Set dbRemote = CurrentDb

      214      Set rs = db.OpenRecordset("tblDatabases", dbOpenDynaset)

      215      Set rsObj = db.OpenRecordset("tblObjects", dbOpenDynaset)

      216      'Add the new database name

      217      With rs

      218         .AddNew

      219            !DatabaseName = strDBName

      220            !FolderPath = strDBPath

      221         .Update

      222         .Bookmark = .LastModified

      223         'Which ID got assigned to it?

      224         lngID = !DBId

      225      End With

      226     

      227      'All the tables

      228      Call SysCmd(acSysCmdInitMeter, "Cataloging all tables...", dbRemote.TableDefs.Count)

      229      For Each tdfRemote In dbRemote.TableDefs

      230         'Don't read system or temp/deleted tables

      231         If (tdfRemote.Attributes And dbSystemObject) = False _

      232                  And Not Left$(tdfRemote.Name, 1) = "~" Then

      233            With rsObj

      234               .AddNew

      235                  !DBId = lngID

      236                  !ObjectType = acTable

      237                  !ObjectName = tdfRemote.Name

      238               .Update

      239            End With

      240         End If

      241         Call SysCmd(acSysCmdUpdateMeter, 1)

      242      Next

      243     

      244      'All the queryDefs

      245      Call SysCmd(acSysCmdInitMeter, "Cataloging all queries...", dbRemote.QueryDefs.Count)

      246      For Each qdfRemote In dbRemote.QueryDefs

      247         'Don't read temp/deleted queries

      248         If Not Left$(qdfRemote.Name, 1) = "~" Then

      249            With rsObj

      250               .AddNew

      251                  !DBId = lngID

      252                  !ObjectType = acQuery

      253                  !ObjectName = qdfRemote.Name

      254               .Update

      255            End With

      256         End If

      257         Call SysCmd(acSysCmdUpdateMeter, 1)

      258      Next

      259     

      260      'All Forms

Module: modMain                                                                                                    Page: 21

      261      Set ctrRemote = dbRemote.Containers("Forms")

      262      Call SysCmd(acSysCmdInitMeter, "Cataloging all forms...", ctrRemote.Documents.Count)

      263      For Each docRemote In ctrRemote.Documents

      264         'Don't read temp/deleted forms

      265         If Not Left$(docRemote.Name, 1) = "~" Then

      266            With rsObj

      267               .AddNew

      268                  !DBId = lngID

      269                  !ObjectType = acForm

      270                  !ObjectName = docRemote.Name

      271               .Update

      272            End With

      273         End If

      274         Call SysCmd(acSysCmdUpdateMeter, 1)

      275      Next

      276        

      277      'All Reports

      278      Set ctrRemote = dbRemote.Containers("Reports")

      279      Call SysCmd(acSysCmdInitMeter, "Cataloging all reports...", ctrRemote.Documents.Count)

      280      For Each docRemote In ctrRemote.Documents

      281          'Don't read temp/deleted Reports

      282         If Not Left$(docRemote.Name, 1) = "~" Then

      283            With rsObj

      284               .AddNew

      285                  !DBId = lngID

      286                  !ObjectType = acReport

      287                  !ObjectName = docRemote.Name

      288               .Update

      289            End With

      290         End If

      291         Call SysCmd(acSysCmdUpdateMeter, 1)

      292      Next

      293     

      294      'All Macros

      295      Set ctrRemote = dbRemote.Containers("Scripts")

      296      Call SysCmd(acSysCmdInitMeter, "Cataloging all macros...", ctrRemote.Documents.Count)

      297      For Each docRemote In ctrRemote.Documents

      298          'Don't read temp/deleted Macros

      299         If Not Left$(docRemote.Name, 1) = "~" Then

      300            With rsObj

      301               .AddNew

      302                  !DBId = lngID

      303                  !ObjectType = acMacro

      304                  !ObjectName = docRemote.Name

      305               .Update

      306            End With

      307         End If

      308         Call SysCmd(acSysCmdUpdateMeter, 1)

      309      Next

      310     

      311      'All Modules

      312      Set ctrRemote = dbRemote.Containers("Modules")

      313      Call SysCmd(acSysCmdInitMeter, "Cataloging all modules...", ctrRemote.Documents.Count)

      314      For Each docRemote In ctrRemote.Documents

Module: modMain                                                                                                    Page: 22

      315          'Don't read temp/deleted Modules

      316         If Not Left$(docRemote.Name, 1) = "~" Then

      317            With rsObj

      318               .AddNew

      319                  !DBId = lngID

      320                  !ObjectType = acModule

      321                  !ObjectName = docRemote.Name

      322               .Update

      323            End With

      324         End If

      325         Call SysCmd(acSysCmdUpdateMeter, 1)

      326      Next

      327      fCreateCatalog = True

      328   ExitHere:

      329      On Error Resume Next

      330      Set rs = Nothing

      331      Set rsObj = Nothing

      332      Set docRemote = Nothing

      333      Set ctrRemote = Nothing

      334      Set qdfRemote = Nothing

      335      Set tdfRemote = Nothing

      336      Set dbRemote = Nothing

      337      Set db = Nothing

      338      Call SysCmd(acSysCmdRemoveMeter)

      339      Call SysCmd(acSysCmdClearStatus)

      340      Exit Function

      341   ErrHandler:

      342      fCreateCatalog = False

      343      Resume ExitHere

      344   End Function

      345

      346   Public Function BrowseFolder(szDialogTitle As String) As String

      347   'Bring up the BrowseFolder dialog so that

      348   'the user may select a new location for all backups

      349   '

      350     Dim X As Long, bi As BROWSEINFO, dwIList As Long

      351     Dim szPath As String, wPos As Integer

      352    

      353       With bi

      354           .hOwner = hWndAccessApp

      355           .lpszTitle = szDialogTitle

      356           .ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS

      357       End With

      358      

      359       dwIList = SHBrowseForFolder(bi)

      360       szPath = Space$(512)

      361       X = SHGetPathFromIDList(ByVal dwIList, ByVal szPath)

      362      

      363       If X Then

      364           wPos = InStr(szPath, Chr(0))

      365           BrowseFolder = Left$(szPath, wPos - 1)

      366       Else

      367           BrowseFolder = ""

      368       End If

Module: modMain                                                                                                    Page: 23

      369   End Function

      370

      371   Function CurrentDBDir() As String

      372   'From an original idea by

      373   'Ken Getz

      374   '

      375   Dim strDBPath As String

      376   Dim strDBFile As String

      377       strDBPath = CurrentDb.Name

      378       strDBFile = Dir(strDBPath)

      379       CurrentDBDir = Left(strDBPath, Len(strDBPath) - Len(strDBFile))

      380   End Function

      381

      382   Function fWZ_Init()

      383   'Entry point for the wizard

      384   '

      385      DoCmd.OpenForm "frmDatabases"

      386   End Function

      387

این متن فقط قسمتی از پایان نامه بانک اطلاعات  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,600 تومان

خرید

برچسب ها : اطلاعات , ذخیره سازی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)

لذت درآمدزایی ساعتی ۳۵٫۰۰۰ تومان در منزل
فقط با ۵ ساعت کار در روز درآمد روزانه ۱۷۵٫۰۰۰ تومانی

دانلود بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)